U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Doel en aanpak

Het idee voor Stichting Pearl foundation ontstond tijdens een lang verblijf van de oprichters in Zambia. Vanuit een verlangen om op enige wijze ondersteuning te bieden aan de kwetsbare mensen ter plekke. De stichting werd in 2013 opgericht en is gevestigd in Harderwijk. Stichting Pearl foundation is (vooralsnog) verbonden aan projecten in Zambia en heeft de volgende missie en visie:

Missie
Wij geloven dat ieder persoon gemaakt is door God; uniek en naar Zijn beeld. We zijn verschillend en hebben onze eigen gaven, talenten en beperkingen. We geloven dat we elkaar nodig hebben, verschillend als we zijn en dat juist door die verschillen Gods grootheid zichtbaar wordt. Iedereen is van waarde. 

Visie
We dromen van een Zambia waar mensen met lichamelijke beperkingen én kwetsbare kinderen niet langer de vernedering van het bedelen hoeven te ondergaan, maar een doel hebben in hun leven en zichzelf zien als een parel in Gods hand!

Aanpak
De werkwijze van Pearl foundation is statutair vastgelegd. Concreet proberen wij onze doelen te bereiken door:

  • Geld in te zamelen door sponsoracties en giften
  • Contact te onderhouden met lokale Afrikaanse initiatieven en projecten die gericht zijn op kwetsbare kinderen en mensen met lichamelijke beperkingen.
  • Financiële, materiële en personele steun te geven aan deze initiatieven en projecten.