U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid, bestuur, financieel beheer en communicatie. Het bestuur zet zich in op volledig vrijwillige basis, ontvangt voor hun werkzaamheden dus geen beloning. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 3 bestuursleden, die benoemd zijn voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd:

 

Henri Zwarts, voorzitter

Jan Willem Westerveld, penningmeester

Jellie Bouwman-Juffer, secretaris

 

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de activiteiten van de stichting, is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de uitvoering hiervan. De taken zijn verdeeld over de 3 bestuursleden.