U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Pearl foundation gaat activiteiten afbouwen

Sinds medio 2017 houden we u al op de hoogte van de ontwikkelingen die gaande zijn bij onze partnerorganisatie in Zambia, Makeni Ecumenical Centre. Door een veranderde vraag vanuit de maatschappij, toenemende bemoeienis vanuit de overheid is een situatie ontstaan waarin Makeni gedongen is vergaande reorganisaties door te voeren. Ondanks een krimp in personeel en het afbouwen van verschillende activiteiten is echter nog steeds sprake van grote financiële uitdagingen. De school blijft door het lage leerlingenaantal te weinig inkomsten genereren waardoor het moeilijk blijft zwarte cijfers te behalen. Naast de penibele financiële situatie is ook de status van het dagelijks bestuur op Makeni veranderd. De positie van de operational manager was door de financiële zorgen niet langer houdbaar en is komen te vervallen. Een belangrijke spil in o.a. de dagelijkse aansturing van het personeel en ook de communicatie met internationale contacten is daarmee verdwenen.

Zoals gezegd, sinds enkele jaren volgen wij als Pearl foundation de ontwikkelingen op Makeni nauwgezet en we hebben geprobeerd u als sponsor of belangstellende hier goed van op de hoogte te houden. Hierbij zijn er twee vragen die wij steeds aan onszelf en aan Makeni stellen.

De eerste vraag is: ‘’Heeft Makeni nog behoefte aan onze steun?’’. Het antwoord daarop is ‘’Ja.’’. Als organisatie hebben ze het moeilijk en kunnen ze alle steun gebruiken.

De tweede vraag is: ‘’Kunnen we garanderen dat al onze donaties goed worden besteedt?’’. Het antwoord daarop is: ‘’Vooralsnog wel’’. De donaties die wij de afgelopen tijd verzorgd hebben zijn vanuit Zambia goed verantwoord en het geld is op de juiste plek terecht gekomen.

Echter door de financiële zorgen en het inkrimpen van het bestuur op Makeni sluiten wij niet uit dat het de komende periode lastiger kan worden deze vraag positief te beantwoorden. Ondanks ons hart voor Makeni willen wij onze ogen hiervoor niet sluiten. We voelen een grote verantwoordelijkheid op een goede manier om te gaan met het geld wat ons door onze sponsors wordt toevertrouwd. Hiermee willen we eerlijk en transparant omgaan. Dit alles leidt er toe dat wij op de laatste bestuursvergadering van Pearl foundation besloten hebben onze steun aan Makeni te zullen afbouwen en uiteindelijk te zullen stoppen.

Acuut stoppen met de samenwerking is voor ons geen optie. Er is nog wat geld in kas wat nuttig besteedt kan worden. Maar bovenal zou dit ook direct nadelig zijn voor een deel van onze doelgroep in Zambia. We kiezen daarom voor een uitgroeimodel waarbij we in een tijdsbestek van enkele jaren onze steun langzaam afbouwen tot deze uiteindelijk ook helemaal kan stoppen. Een voorbeeld: Jaarlijks besteden wij veruit het grootste bedrag aan onderwijs voor kansarme kinderen het Home Based Care programma. Vanaf dit jaar zullen wij de kinderen die al gesponsord worden ook blijven sponsoren, zolang als dit nodig is en tot aan het behalen van hun middelbare school diploma. Er zullen echter geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen. De kinderen die afstuderen vallen dan weg voor het volgende jaar en zo zal de groep in enkele jaren steeds kleiner worden, te meer omdat veruit de meeste kinderen in de bovenbouw zitten.

Een uitgroeimodel betekent logischerwijs dat we als Pearl foundation de komende jaren nog wel inkomsten nodig hebben maar dat de behoefte hieraan per jaar zal afnemen. We zullen hierover actief blijven communiceren met onze donateurs.

De beslissing valt ons wel zwaar. We voelen ons persoonlijk verbonden met de mensen op Makeni, hebben met eigen ogen gezien welk mooi werk ter plekke verricht wordt en hier hebben we de afgelopen jaren ook een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Het is daarom jammer dat onze samenwerking beëindigd zal worden. We gaan er de komende tijd alles aan doen om alles op een zo goed mogelijke manier af te ronden, voor onszelf, voor u en bovenal voor onze doelgroep in Zambia.  Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dit delen via onze website en de nieuwsbrieven.