U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Cedric helaas niet langer naar zijn speciale school (maart 2018)
Vanaf halverwege 2015 sponsoren wij met uw hulp Cedric, een vrolijke jongen met ernstige fysieke beperkingen. Lees hier meer over hem. De afgelopen jaren is Cedric voor het eerst naar school gegaan, in zijn geval een speciale school voor kinderen met beperkingen. Op deze school is uitgebreid beoordeeld welke mogelijkheden Cedric heeft en of hij nieuwe vaardigheden kan leren die hem van pas zouden komen in zijn verdere leven. Spijtig genoeg komt de school met het bericht dat Cedric op dusdanig hoge leeftijd hulp gekregen heeft, dat dit te laat is om hem nog een praktische vaardigheid te kunnen aanleren. Hij is erg spastisch en alle soepelheid is uit zijn handen en voeten verdwenen. Hij heeft veel geoefend met het schrijven met zijn voeten. Dit lukt maar tot bepaalde hoogte. Zijn beperkingen zijn dusdanig ernstig, dat er volgens de school weinig vooruitgang meer te behalen valt.

In overleg met de school en de moeder van Cedric is besloten hem van school te halen. Dit betekent dat hij weer thuis zal verblijven. Dit is een moeilijke beslissing, maar onvermijdbaar. In overleg met zijn moeder hebben we Cedric nog een matras en een deken cadeau gedaan. Daarnaast ligt er een plan om het gezin te helpen bij het bouwen van een extra kamer bij hun huis. Deze kan op naam van Cedric komen te staan en vervolgens verhuurd worden. Zo is er wat extra inkomen om zowel moeder als Cedric in hun levensonderhoud te voorzien.

Situaties zoals die van Cedric blijven toch moeilijk te accepteren. Helaas zijn er velen zoals hij en is er in de omgeving van Lusaka geen vorm van opvang of verzorging mogelijk. We zullen waar mogelijk blijven volgen hoe het met Cedric en zijn moeder gaat.