U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Transitieproces Makeni Ecumenical Centre (september 2017)

Onze Zambiaanse partner, Makeni Ecumenical Centre is, op moment van schrijven druk doende met een proces van reorganisatie. Sinds enkele jaren groeit meer en meer het besef dat de situatie op en rondom Makeni erg veranderd is en er een scheefgroei ontstaan is tussen de activiteiten en bijgaande kosten enerzijds en de structurele inkomsten anderzijds. Ook de hulpvraag vanuit de directe omgeving van het centrum is met de loop der jaren anders geworden. Verschillende Nederlandse vrijwilligers, vooral uitgaande van stichting Vrienden van Makeni, hebben de afgelopen tijd een consulterende en adviserende rol gehad op Makeni. Er is kritisch gekeken naar visie, lange termijn planning en de financiële huishouding. Dit alles heeft geleid tot een reorganisatie, die afgelopen jaar is ingezet.

Makeni als ontwikkelingsorganisatie, met haar vele gezichten, gaat veranderen. Langlopende projecten, zoals de trainingsprogramma’s voor volwassenen, gevolgd door vestiging in één van de dorpen, stoppen. Makeni gaat zich nu primair richten op haar onderwijsfaciliteiten en het onderhouden van het weeshuis. Makeni moet hierbij financieel op eigen benen komen te staan en minder afhankelijk worden van (inter)nationale giften.  Een dergelijk grote reorganisatie brengt mogelijk ook gevolgen met zich mee voor de rol die wij als Pearl foundation ter plekke vervullen. We blijven dit dan ook met belangstelling volgen. Voor nu zullen er nog geen directe veranderingen plaatsvinden.

We houden u, middels de website en de nieuwsbrief, op de hoogte zodra er meer duidelijkheid komt.

makeni ecumenical centremakeni ecumenical centre