U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Periodieke giften (december 2016)

Wanneer u giften aftrekt voor de inkomstenbelasting, zult u merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om uw giften volledig aftrekbaar te maken, kunt u zelf eenvoudig en gratis een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van uw keuze.

Hoe werkt het?
Een periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en u bepaalt zelf op welke manier u het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.

Wat is mijn voordeel?
Stel u geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Uw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien u een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is uw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!

Meerdere doelen steunen
Het is niet mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in één overeenkomst. U zult met ieder goed doel een aparte overeenkomst moeten aangaan om maximaal fiscaal voordeel te realiseren. 

Aanvragen
Download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar Pearl foundation, Churchillaan 17, 3844 BK, Harderwijk. Daarna ontvangt u van ons een getekend afschrift retour voor uw eigen administratie.

Waar vind ik meer informatie over deze manier van schenken?
Kijk op de website van de belastingdienst. 

Giftenaftrek voor bedrijven
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

 Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.